Frågesport 

Juniorerna 3:e och Seniorerna 
2:a i EBUF Frågesport 2019. I NSU finalen blev Slemtassarna 6:e och Seniorerna 4:e. 

HVA:s tre lag i finalen 2018

Logen, EVUF och Tenala uf vann i SibboHVAs knattar 3:e i Esbo/3:e i NSUJuniorerna 5/8 och Seniorerna 2/4. 

HVAs Busgrisar andra i NSU:s Frågesportsfinal 2017 i Sibbo. I den allmänna klassen HVA blev knappt fjärde/2:a i uttagningen.

Frågesport 2016 Thorstorp 

NSU/EBUFs frågesport 2016 på Thorstorp. Totalt 18 lag deltog, HVA hade 6 lag: fyra knattelag: seger i Esbo och  2,3, 7 och 9 i hela Nylahd. HVA:s juniorer blev 11:e och seniorerna 18:e. 

NSU frågisfinalen 2015
Knattarna 3:e och 9:e; Juniorerna: 5:e och HVA 4:e. 

Segrande knattar i EBUF frågesport 2015. Hva deltog med 5 lag: knattarna 1:a och 5:e, juniorerna 7:e och seniorerna 4:e och 5:e. Värst var Esbo västra uf med 7 lag och 2 segrar. 

Frågesportsfinalen 2014
HVA:s knattar tog guld och brons. Seniorerna blev femte och juniorerna fjärde.  

EBUF Frågesport 2014. HVA klarade sig lysande. 
Knattelagen vann och blev tredje. Seniorerna vann och juniorerna blev 5:e. 

Segrande knattar från 2013.

Johan Ludvig blickar ned på oss i lilla salen

Kockklubben

Brukade träffas fredagar kl.18.30 i köket på Thorstorp för att tillsammans tillreda, och i trevlig samvaro avnjuta diverse kulinariska läckerheter. 

Matglada herrar våren 2014 och 
hösten 2018.

 

 

 

“Gransinmäen kadonnut maailma”

Alberga-sällskapet - Leppävaara-seuras kansalaismuistipiiri behandlade Gransbacken den 17.11.2021. Här en länk till Arja Salmis presentation “Gransinmäen kadonnut maailma”.

Mitt spännande liv - huset berättar

Hej! Jag heter Thorstorp och bor på Gransbacken i Alberga. Jag är ett gammalt hus och vill berätta för er om spännande saker som hänt mig under mitt långa liv. Läs vad Henrik Räihä skrev i HVA-Posten 74.

 Alberga-sällskapet på torpet

Den 18.5.2017 besökte Leppävaara-seuras 
kansalaismuistipiiri Thorstorp. Ett 60-tal pigga och intresserade seniorerer samlades för att minnas hur det var förr. Alla hade varit på torpet flera gånger redan i sin ungdom, flera hade faktiskt gått här i skola. De var mycket nöjda med att tomten är skyddad och att bygnaden är i så gott skick och för en aktiv tillvaro med många evenemang (jfr grannen).

Då stadsmuséet ordnade ett seminarium "Det tyska Finland och striden i Alberga 1918" den 11.4.18 räckte inte stolarna till. I maj startade en historisk vandring i 1918 tecken från Thorstorps gård. Under ledning av Markku Salmi från Alberga-sällskapet, fick vi en inblick i händelserna då. Sammanlagt 500 personer har deltagit i fyra vandringar.

Hur underhåller man en hundraåring? 

Att underhålla sig med en hundraåring kan vara hur trevligt och underhållande som helst. - Men det här skriveriet handlar inte om hur man underhåller sig med sin pigga mormor på ålderdomshemmet. Nej, nu är det fråga om en annan pigg hundraåring, nämligen vårt hundraåriga föreningshus Thorstorp. Huset har upplevt många goda, men också några svåra tider. Thorstorp har stått sig bra genom alla år, men detta har krävt mycket omsorg av flera generationer HVA-are. Om det vill jag kort berätta.

Thorstorp byggdes åren 1911-1912 av föreningens medlemmar. Efter några år brädfodrades stockhuset. Huset var i prima skick när 1:a världskriget började. Men redan år 1915 invaderades huset av rysk militär, som byggde skyttegravar på tomten. Under inbördeskriget intog de röda föreningshuset. Thorstorp var i ett bedrövligt tillstånd, när det återficks våren 1918. Till all lycka var kommunen mån om få att utrymmen för skolan igen och därför iståndsattes festsalen på kommunens bekostnad. Reparationen av de övriga utrymmena kunde finansieras genom att kommunen gav hyresförskott åt HVA. Föreningens ekonomi var dock mycket skral under hela 1920-talet och det krävdes mycket uppoffrande talkoarbete för att få hela Thorstorp i skick.

Med undantag för krigstiden 1939 – 1945 fyllde Thorstorp viktiga samhälleliga funktioner ända fram till 1960-talet. Gudstjänster ordnades där ända tills träkyrkan i Bergans kom till. Ortens småskola fungerade i byggnaden och läraren bodde i övre våningen. Många lokalföreningar såsom Alberga Svenska Kyrkoförening, Alberga Svenska Sångförening, Frivilliga brandkåren i Alberga och Folkhälsan använde sig flitigt av Thorstorps utrymmen. Själv ordnade HVA diskussionsaftnar, stora fester, idrottsverksamhet, sömnad och allt möjligt annat mellan himmel och jord. Huset var i flitig användning, vilket också krävde flitigt underhåll.

På 1970-talet började man ställa nya krav på faciliteterna i Thorstorp. Medlemmarna upplevde det som alltför stökigt att elda i kakelugnar och bära vatten in och ut.  Det var med en stor portion tur som de här utmaningarna klarades av under den nye ordföranden Stig Holmqvists ledning. Vattenledningen fick huset kostnadsfritt av Esbo stad efter det att staden genom grävningsarbeten i Monikkobäcken hade tömt föreningens brunn på vatten. Avloppssystemet kom till på det sättet att Stig Holmqvist hade fått syn på en uppgrävd cistern vid den närliggande bensinsationen och lyckades skaffa den gratis åt föreningen. Värmesystemet fixades lite på samma sätt. Stig Holmqvist råkade få syn en varmluftsfläkt som lyfts ut från bensinstationens källare. Den var egentligen redan såld, men köparen backade ur och föreningen fick gratis ta hand värmesystemet. Det fungerar än idag, om än i en något uppiffad form. På 1970-talet fick de två salarna spånskivor och panel på väggarna enligt den tidens melodi.

Under de två senaste decennierna har det mesta i huset nedre våning fått en ny fräschör. Köket och hjälpköket har totalrenoverats, trägolvet i lilla salen har förnyats, delar av takbräderna i stora salen har bytts ut och alla väggar och tak har målats. Därtill har allt reparerats och målats på utsidan: trappor, tak, fönsterbräden och väggar. Även om en mindre del av inomhus- arbetena har kunnat göras som talkoarbete, har de större projekten krävt att fackfirmor anlitas för uppgiften. Med de små ekonomiska resurser föreningen haft har underhålls- arbetet krävt noggrann planering. Föreningen har inte tagit banklån, utan gått fråmåt steg för steg med egenfinansiering och stöd av Finlands Hembygdsförbund och stiftelser.

Vår förening HVA har inte varit och ska inte heller i fortsättningen vara en ensaksrörelse. Idag finns föreningen till för att samla traktens unga och äldre till olika sorters gemensam verksamhet. Ett eget föreninghus gör det möjlig att syssla med aktiviteter av alla de slag. Utan eget föreningshus kunde det ha gått för HVA som det gått för de flesta äldre svenska lokalföreningarna i Alberga, som småningom varit tvungna att lägga ned sin verksamhet. Vi behöver alltså vårt kära Thorstorp. Och samtidigt behöver hundraåringen Thorstorp oss i HVA, för hundraåringar behöver underhållas.

Henrik Räihä, september 2015

Historik från 1999

Ungdomsrörelsen uppkom i Finland i slutet av 1880-talet, med sin grund i Österbotten. År 1903 grundades Esbo ungdomsförening som år 1906 splittrades i fyra dotterföreningar och som takorganisation bildades Esbo ungdomsförbund.

Under åren 1906-1909 grundades sju ungdomsföreningar i Esbo, däribland Hembygdens Vänner i Alberga (HVA) år 1909. Från början var HVA egentligen en kulturförening som uppkom på initiativ av K.S Nyström, R. Mohring, G. Sundström och A. Martelin vilka sammankallade till det första mötet den 6 mars 1909. Före det egna föreningshuset byggdes sammankom man i dåvarande folkskolan invid Alberga station.

Föreningshuset Thorstorp uppfördes år 1911 på tomten på Gransbacken. Tomten köptes av brukspatron H.G. Nymalm med maka från Kilo gård. Byggnadsmaterialet erhöll man till största delen från ett rivningshus i Helsingfors. Husets stockar är ca 150 år gamla. När Thorstorp blivit färdigt höll man gudstjänster i festsalen tills Alberga kyrka blivit färdig. Den kommunala biblioteksverksamheten var inhyst i huset under 1930-talet.

Hela ortens skötebarn var "småskolan" dvs dåvarande folkskolan som bestod av två klasser och en lärare. Skolan upprätthölls av ortsbor på Mäkkylä gård och flyttades till Thorstorp år 1912 när huset blev färdigt. Skolverksamhet idkades på Thorstorp ända till mitten 1950-talet.

Föreningen hade 125 medlemmar år 1909. Verksamheten var i början inriktad på musik-, teater- och idrott. T.ex. föreningens dramatiska krets grundades 1919 och verkade med några avbrott ända till slutet av 1970-talet. HVA:s idrottskrets grundades redan 1909 med friidrott och skidsport som sina främsta grenar och verkade ända till slutet av 1950-talet.

Åren 1915-1918 var föreningsverksamheten nedlagd. Rysk militär invaderade huset 1915 och påbörjade befästningsarbeten på tomten. Under vintern 1918 då frihetskriget utbröt intog de röda föreningshuset. Då huset återlämnades våren 1918 var det i bedrövligt skick och de följande åren präglades av sparsamhet och nöjesverksamheten minskade samtidigt som den sociala och språkpolitiska verksamheten ökade.

Under krigsåren 1939-1940 och 1941-1945 låg föreningens verksamhet också nere men ökade drastiskt efter krigets slut. Då blev musik-, teater- och folkdansverksamheten igen populär på Thorstorp. Sedan 1950-talet har föreningen haft en jämn utveckling fram till 1970-talet. Det har regelbundet ordnats Runebergsfester, Svenska dagen fester, månadsträffar och julfester samt maskeradbaler. Frågesporttävlingarna inom NSU och EBUF kom till under 1950-talet och där har HVA lyckats erövra flera första placeringar.

Under slutet av 1960-talet sjönk medlemsantalet delvis p.g.a de sociala förändringarna i samhället och delvis på grund av att ungdomens intresseområden förändrats. Också idyllen runt Thorstorp hotades av nya planer på väg- och höghusbyggen. Tack vare en aktiv kampanj från föreningens sida mot dessa planer kunde hotet avvärjas. Idag är Gransbacken ett kulturhistoriskt område och därmed skyddat.

Vid sidan av den traditionella verksamheten med musik, teater och dans började man under 1960 och 70-talet också ägna sig åt annan verksamhet. En motorsektion grundades 1964. Man började ordna cykelutfärder och resor inom landet osv. Från början av 1970-talet började man delta i Glims sommarteater och höstmarknader.

Nya verksamhetsformer uppstod igen under 1980-talet. Man började ordna sportdag och fastlagsåkning på vintern, kurser i holkspikning på våren, dansverksamhet för juniorer och man spelade volleyboll och bordtennis. Föreningens egen tidskrift "HVA-Posten" började utkomma våren 1985. Under 1990-talet ökade medlemsantalet kraftigt. Man började hålla ungdomskvällar och ordna basarer, lopptorg och discokvällar.

Sedan mitten av 1980-talet har HVA med hjälp av både statens och stadens understöd kunnat utföra betydande renoveringar och reparationer. Senast reparerades köket sommaren 2001 och lilla festsalens golv sommaren 2002. Uthyrningen av Thorstorp förekom redan under 1920-talet och uppstod på nytt under 1980-talet i modern tappning. Uthyrningarna har sedan 1990-talets slut ökat markant. Främst hyrs Thorstorp ut för familjefester så som födelsedagar och bröllop samt auktioner.

I dag är medlemsantalet runt 430 medlemmar. Dagens verksamhet för unga består av bl.a. filmkvällar, LAN-Partyn och discon. Lite mognare HVAare kan spela  innebandy i HVA Cottletts samt delta i dansövningar. De matglada HVA-herrarna i kockklubben träffas också regelbundet på Thorpet för att kocka tillsammans. Dessutom ordnas  teaterbesök och fester m.m. m.m. Föreningen deltar också i EBUF:s verksamhet som tex Finns sommarteater och höstmarknaden vid Glims, frågesporten samt Kulturen vid ån.

Texten är citat och axplock ur HVA:s festskrift  (av redaktör Barbro Kindstedt) 
utgiven till 90-årsjubileet år 1999.

 

Delikata festtårtor från TorpBalen den 6.12.2017 då vi firade Finland 100 år.