Ordförande Sussys sida

Hej alla,

Det är ganska länge sedan jag önskade er Gott Nytt År. Snart är det dags igen. Mycket har hänt sen sist, bla är nu badrummena i övre våningen på Thorstorp färdiga och till jul hoppas vi att vaktmästare Bengt skall få flytta in i det vi kallar vaktmästarbostaden som också annars piffas upp.

HVAs Höstmöte den 9.11.återvalde Sussy Räihä till ordförande. Nina Walldén valdes in som ny och Leif Österberg och Linda Stark omvaldes till styrelsen. Sessi Hoffrén, Joni Hansson och Henrik Back fortsätter ett år till. Suppleanter  2018: Lisbeth Viljanen, Birgitta Väätäinen och Henrik Räihä.  Höstmötet beslöt även att föreningens medlemmar får hyra Thorstorp för 50 % och styrelsemedlemmar för 25 %.

Ha en skön höst 
Er ordförande Sussy som utnämndes
til NSUs "Årets Eldsjäl" den 14.10.2017

P.S. Det är dags att betala medlemsavgiften som är 8€ för den som fyllt 15 år. Betalas till konto FI63 405551 5003 7880 med referensnumret 19208.  Anteckna i meddelandefältet vem eller vilka betalningen gäller.

Sussy om HVA i EBUF-nytt 3/16

Vad är det bästa med vår förening?
Det bästa med HVA är människorna som finns där. Våra medlemmar är en brokig skara gamla och unga som vill vara med i vårt gäng. Det näst bästa är Thorstorp, vårt föreningshus. Huset ger oss fina verksamhetsförutsättningar men också mycket huvudbry och mycket jobb. 

- Hur tar vi emot nya medlemmar?
Med öppna armar, är mitt spontana svar. Vi kan inte skryta med att ha någon sorts rutin för hur vi tar emot nya medlemmar och det är säkert en sak som tål att tänkas på. Medlem i föreningen blir man på ansökan. För det mesta får vi våra nya medlemmar i samband med något evenemang. 

- Vad får man som medlem?
Som medlem i HVA skall man naturligtvis delta i våra aktiviteter och betala sin medlemsavgift. Som tack för att man gör det får man information i form av HVAdigiPosten som kommer per e-post några gånger under året. Utöver det dimper EBUF-nytt ner i postlådan fyra gånger per år och där får man också veta vad de andra ungdomsföreningarna i Esbo gör och vad som annars händer inom den svenska kulturen i vår stad. En stor fördel av att vara medlem har man när det drar ihop sej till fest och de egna utrymmena inte räcker till. Då får man som medlem hyra Thorstorp till halva priset.